Andere manier van lesgeven

Met ons onderwijs bereiden wij kinderen voor op de toekomst. Dat betekent dat wij op een andere manier lesgeven. Geen vaste plek, de gehele dag in een vol klaslokaal waarin één leerkracht en lesboeken het onderwijs vormgeven, maar een uitdagende en flexibele leeromgeving waarin je talenten aan bod komen en waar je wordt begeleid door een team van leerkrachten dat jou goed kent en gebruik maakt van de nieuwste onderwijstechnologie.

De SEL-methodiek (KIVA)

Schooljaar 2023 – 2024 zijn we gestart met KIVA. KIVA is een schoolbreed programma dat de sociale veiligheid verbetert. Gedeelde normen en waarden, respect en veiligheid en burgerschap zijn hierbij belangrijke onderwerpen die duidelijk zichtbaar zijn binnen de school en de BMV.

Unitonderwijs

Er wordt intensief samengewerkt binnen onderwijsunits. In deze zogenaamde community’s werken niet alleen de leerlingen (van meerdere leeftijden) en de verschillende leerkrachten samen. Ook de ouders en partners binnen de Brede Maatschappelijke Voorziening spelen een belangrijke rol. Gezamenlijk bieden wij onderwijs aan en delen wij kennis en kunde.

Thematisch onderwijs

Bij de kleuters wordt er gewerkt in thema’s.
Daarnaast werken wij met onze hele school aan schoolbrede thema’s. In deze thema’s komen vakgebieden (wereldoriëntatie, kunst en creativiteit en burgerschap) geclusterd aan de orde. 

Wij zoeken collega’s die écht het verschil willen maken. Wij bieden jou werkplezier, tijd voor zelfontwikkeling en een plek in een hecht team.
Bekijk al onze vacatures via

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details