Missie & Visie

“Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen trots zijn op zichzelf en hun omgeving. Kinderen leggen op onze school een positieve basis voor hun toekomst.”

Trots worden op jezelf

Wij zien het als onze taak om kinderen dingen te laten doen waar ze goed in zijn. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen. We dagen kinderen uit om nieuwe dingen te ontdekken en te leren, zodat ze trots zijn op hun eigen ontwikkeling. Het is heel belangrijk dat de leerlingen ontdekken dat ze talenten hebben en dat ze deze ook kunnen en durven benoemen. Ze mogen zeggen waar ze trots op zijn en wat ze goed kunnen.

Talentontwikkeling

Of uw kind nu meer aanleg heeft voor natuur of techniek of meer interesse toont in wetenschap of gewoon graag op een podium staat, wij willen bij alle kinderen talenten ontdekken en ze nieuwsgierig laten zijn naar de dingen die ze leuk vinden en goed doen. Hierdoor worden kinderen trots op zichzelf en hebben ze vertrouwen in de toekomst. Samen kunnen we kinderen helpen hun talent te herkennen en te ontwikkelen.

Klaar zijn voor de toekomst

Onze huidige wereld is in korte tijd veel ingewikkelder geworden. Die dagelijkse wereld vraagt van elk kind nieuwe vaardigheden. Binnen onze school willen wij de kinderen kennis en vaardigheden meegeven om zich in de toekomstige wereld bekwaam te voelen. Wij vinden het belangrijk om ruimte te bieden aan natuurlijke nieuwsgierigheid, verwondering en creativiteit. Door met kinderen te kijken naar de (technologische) ontwikkelingen, komen ze voor nieuwe uitdagingen te staan. Wij willen daarom met ons onderwijs innovatief en creatief denken bij leerlingen ontwikkelen, zodat zij de uitdagingen van de toekomst aankunnen.

Dat betekent dat wij op een andere manier lesgeven. Geen hele dag een vaste plek in een vol klaslokaal, waarin één leerkracht en lesboeken het onderwijs vormgeven, maar een uitdagende en flexibele leeromgeving waar je begeleiding krijgt van leerkrachten die jou kennen. Wij maken gebruik van digitale leermiddelen. Daarom zijn onze kinderen meer dan gemiddeld ICT vaardig.

De toekomst is vandaag

Met ons onderwijs gaan wij kinderen voorbereiden op een nieuwe toekomst. Dat betekent vanzelfsprekend dat wij ook anders gaan lesgeven. Geen vaste plek de gehele dag in een vol klaslokaal waarin één leerkracht en lesboeken het onderwijs vormgeven, maar een uitdagende en flexibele leeromgeving waarin je talenten aan bod komen en waar je voortdurend wordt begeleid door leerkrachten die jou goed kennen en gebruik maken van de nieuwste onderwijstechnologie.

Om alle leerlingen op hun eigen niveau te laten werken, maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Kinderen werken straks allemaal met tablets maar krijgen ook les in zogenaamde leer- en ontdekateliers in en rondom de school. Naast rekenen, taal en lezen op hun eigen niveau, leren ze ook digitale vaardigheden en gaan ze binnen thematisch onderwijs probleemoplossend, creatief en met hun handen te werk.

Bekijk alle belangrijke informatie over ons
onderwijs in onze schoolgids.

    Stel ons je vraag

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details