Ouderbetrokkenheid

Het is voor onze school heel belangrijk dat er goed contact is met de ouders. We proberen dit contact te stimuleren door ouders zo nauw mogelijk te betrekken bij onze school. Allereerst proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van het onderwijs en de ontwikkeling van onze school. Ook geven we ouders de mogelijkheid om invloed te hebben op allerlei gebieden. Ze kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan werkgroepen, de medezeggenschapsraad en ouderraad. Voor ons blijft altijd voorop staan, dat de ouders verantwoordelijkheid over hun kind houden. De taak van onze school is het kind zo goed mogelijk te begeleiden en advies te geven over de vervolgstappen.

Het is voor onze school heel belangrijk dat er goed contact is met de ouders. We proberen dit contact te stimuleren door ouders zo nauw mogelijk te betrekken bij onze school. Allereerst proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van het onderwijs en de ontwikkeling van onze school. Ook geven we ouders de mogelijkheid om invloed te hebben op allerlei gebieden. Ze kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan werkgroepen, de medezeggenschapsraad en ouderraad. Voor ons blijft altijd voorop staan, dat de ouders verantwoordelijkheid over hun kind houden. De taak van onze school is het kind zo goed mogelijk te begeleiden en advies te geven over de vervolgstappen.

Bekijk alle belangrijke informatie over ons
onderwijs in onze schoolgids.

    Stel ons je vraag

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details