Organisatie van het onderwijs

Op onze school wordt gewerkt met onderwijsunits. Deze units bestaan uit twee of drie jaargroepen waarin meerdere leerkrachten, onderwijsondersteuners en (vak)specialisten samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs. Binnen deze breed samengestelde teams is er een aantal medewerkers gespecialiseerd in gedrag, taal- en rekenen, is er een taal-lees coördinator en zijn er unitleiders.

Elke unit bestaat uit thuisgroepen met een of twee eigen leerkrachten. De thuisgroep leerkracht is de eerste contactpersoon voor de ouders. De thuisgroep leerkracht volgt het kind nauwgezet en bespreekt regelmatig de ontwikkeling.

Community’s

Er wordt intensief samengewerkt binnen onderwijsunits. In deze zogenaamde community’s werken niet alleen de leerlingen (van meerdere leeftijden) en de verschillende leerkrachten samen. Ook de ouders en partners binnen de Brede Maatschappelijke Voorziening spelen een belangrijke rol. Gezamenlijk bieden wij onderwijs aan en delen wij kennis en kunde.

Wij zoeken collega’s die écht het verschil willen maken. Wij bieden jou werkplezier, tijd voor zelfontwikkeling en een plek in een hecht team.
Bekijk al onze vacatures via

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details