Schooltijden

Maandag   8.30 uur  14.45 uur
Dinsdag  8.30 uur  14.45 uur
Woensdag  8.30 uur  12.30 uur
Donderdag 8.30 uur  14.45 uur
Vrijdag 8.30 uur  12.00 uur* / 14.45 uur
 
* = onderbouwunit tot 12.00 uur

Basisschool Wonderwijs heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tijdens de lunchpauze op school blijven.

BSO Wonderwijs
In het schoolgebouw is ook een buitenschoolse opvang (BSO) gehuisvest. Deze opvang (voor en na schooltijd) wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Parkstad. Hier zijn kosten aan verbonden. De BSO is er ook tijdens roostervrije dagen, studiedagen en vakanties.

Openingstijden BSO Wonderwijs
Maandag   7.00u - 9.00u 14.30u - 18.30u
Dinsdag  7.00u - 9.00u 14.30u - 18.30u
Woensdag  7.00u - 9.00u 12.30u - 18.30u
Donderdag 7.00u - 9.00u 14.30u - 18.30u
Vrijdag 7.00u - 9.00u 12.00u - 18.30u

Meer informatie: https://www.kinderopvangparkstad.nl/vestigingen/wonderwijs/