Ouderraad

Beste ouders/verzorgers,

Uw kind bezoekt basisschool "B.s Wonderwijs"; een schooltijd die niet alleen uit leren bestaat, maar ook uit samen plezier en leuke herinneringen maken. De ouderraad (OR) draagt hieraan graag een steentje bij, door gedurende het schooljaar verschillende activiteiten te organiseren.

De OR organiseert en ondersteunt activiteiten, die buiten schooltijd plaatsvinden, zoals:
Speurtocht
Filmavond
Kerstdiner
Deelname/inschrijving/versnapering Avond4daagse
Beheer, uitgifte en wassen van sporttenues tbv schoolsporttoernooien (o.a schoolvoetbal, korfbal, straatvoetbal)
Verzorgen van versnaperingen tijdens sporttoernooien


Daarnaast ondersteunt de ouderraad† financieel en fysiek activiteiten, die onder schooltijd plaatsvinden, zoals:
Sinterklaasviering
Carnaval
Paasactiviteiten
Schoolafsluiting groep 8
Sportdag
Laatste schooldag / jaarafsluiting
Schoolfeest


Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad van alle ouders/verzorgers een bijdrage (ook wel vrijwillige ouderbijdrage genoemd) welke volledig ten goede komt aan bovengenoemde activiteiten.

I.v.m. de nieuwe privacywet vragen wij u, in tegenstelling tot voorgaande jaren, deze bijdrage via WIS Collect te betalen. U ontvangt via het ouderportaal hierover een bericht met een betaallink.

Voor overige financiŽle vragen en/of betaalwijzen kunt u contact opnemen met de penningmeester, bereikbaar via: †ouderraadbswonderwijs@gmail.com


De begroting voor dit schooljaar is door de OR opgesteld en is op verzoek inzichtelijk.

Onder de huidige omstandigheden met alle onzekerheden rondom het Corona virus, hebben wij als ouderraad de intentie om activiteiten zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden, met inachtneming van de RIVM richtlijnen. We hopen op uw bijdrage en begrip te mogen rekenen

Algemene informatie
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Christel Kroes
Penningmeester: Ralph Jansen
Secretaris:† Ralph Jansen / Christel Kroes / vacature
Leden: Anet Egge, Chantal Hendriks, Linda Rademakers, †Cynthia Saas, Sharon Wiermans, Angelique Ricksen, Angelique Alberts en Daisy Hensels

KVK nummer: 78697093
Bankrekeningnummer: NL07 RBRB 0200636065 t.a.v. Stg. Ouderraad Bs Wonderwijs


Ouderbetrokkenheid
Veel leden zijn jaren achtereen lid van de ouderraad en vertrekken vanwege het feit dat de kinderen de school verlaten en daarmee de verbinding met de school verdwijnt. De ouderraad is daarom steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. (ideeŽn voor activiteiten, ouders en/of opa's - oma's met bijzondere kwaliteiten, sponsoren staan ook op ons verlanglijstje)
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de ouderraad dan horen wij dit graag.
Wij zijn bereikbaar via†ouderraadbswonderwijs@gmail.com en/of 0654245123

Is deelname aan de ouderraad voor u niet mogelijk maar u wilt wel betrokken zijn bij† verschillende activiteiten dan kan dat natuurlijk ook. Voor de verschillende activiteiten die tijdens de feestelijkheden worden georganiseerd zijn hulpouders nodig. Hulp kan worden gevraagd† via† het ouderportaal, de docent of OR leden. U kunt zich aanmelden voor de verschillende activiteiten zodra u een dergelijk verzoek heeft ontvangen.

†Wij hopen U met deze informatie meer inzicht te hebben gegeven in het werk van de ouderraad