Welkom

Bs Wonderwijs is een nieuwe school in Hoensbroek met een eigen innovatief onderwijsconcept dat is gericht op Persoonlijk Onderwijs, Sociaal Emotioneel Leren en Talentontwikkeling.
In het nieuwe schoolgebouw wordt gewerkt met een jaarklasdoorbrekende onderwijsorganisatie. De kinderen werken in units en kunnen gedurende de dag gebruik maken van verschillende ruimtes met leer en werkplekken binnen het schoolgebouw of in het aangrenzende speel, leer- en ontdekpark. De school maakt tevens deel uit van een brede maatschappelijke voorziening met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.