Voorlopig ontwerp Nieuwbouw

De eerste tekeningen van het nieuwe gebouw. (copyright TenW architecten)