Ouders

Het is voor onze school heel belangrijk dat er een goed contact is met de ouders. We proberen dit contact te stimuleren door ouders zo nauw mogelijk te betrekken bij de school. Allereerst proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van het onderwijs en de school. Voorts geven we ouders de mogelijkheid om invloed te hebben op allerlei gebied. Ze kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan werkgroepen, de medezeggenschapsraad en ouderraad. Voor ons blijft altijd voorop staan, dat de ouders verantwoordelijkheid over hun kind houden. De taak van onze school is het kind zo goed mogelijk te begeleiden en advies te geven over de vervolgstappen.

Meer informatie:

Medezeggenschapsraad

Ouderraad