Elk kind heeft een talent

Of het kind nu meer aanleg heeft voor de natuur of voor techniek, interesse toont in wetenschap of gewoon graag op een podium staat; Wij willen bij alle kinderen talenten ontdekken en ze nieuwsgierig laten zijn naar de dingen die ze leuk vinden en goed doen. Hierdoor worden kinderen trots op zichzelf en hebben ze vertrouwen in de toekomst.

Deze talentontwikkeling kan natuurlijk niet zonder hulp. In de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) zijn naast de ouders/verzorgers van onze leerlingen ook de peuterspeelzaal en verenigingen belangrijke onderwijskundige partners. Samen kunnen we kinderen helpen hun talent te herkennen en te ontwikkelen. Dat is niet alleen goed voor de kansen van onze kinderen, maar ook voor de toekomst van de wijk en de regio