Nieuwbouw

Bij een vernieuwend onderwijsconcept hoort ook een bijzonder gebouw. Het nieuwe gebouw heeft een aparte vorm en een duidelijke verbinding met de omgeving.

De vele deuren en ramen rondom het aangrenzende schoolplein (binnenplaats) kunnen worden geopend waardoor de school direct verbinding maakt met de natuur. Door dit "Open Luchtschool" ontwerp krijgen de kinderen straks zowel binnen als buiten onderwijs aangeboden. Ook is er een directe verbinding met het omringende park dat de school mag gaan gebruiken voor onderwijsdoeleinden.
 
In het ontwerp is veel aandacht voor duurzaamheid en het milieu. Behalve de duurzame bouwmaterialen (veel hout) en de energiebesparende zonnepanelen wordt ook het regenwater opgevangen en teruggeleid naar de Auvermoer. Dit zorgt dan weer voor bewustwording onder de kinderen en boeiende lesactiviteiten onder schooltijd.

Zoals bij elke nieuwe school is er ook gedacht aan een gezond binnenklimaat. Met voldoende licht, frisse lucht en een goede akoestiek is bijzonder veel rekening gehouden in het ontwerp.  Het is dan ook een groot voordeel dat het architectenbureau voldoende ervaring heeft met onderwijsvernieuwing en met ons mee kan denken om onze gewenste visie binnen het nieuwe schoolgebouw te realiseren.