Missie en visie

"Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen trots zijn op zichzelf en hun omgeving. Kinderen leggen op onze school een positieve basis voor hun toekomst."

Trots worden op jezelf
Wij zien het als onze taak, kinderen dingen te laten doen waar ze goed in zijn. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen. We dagen kinderen uit om nieuwe dingen te ontdekken en te leren, zodat ze trots zijn op hun eigen ontwikkeling. Het is heel belangrijk dat de leerlingen ontdekken dat ze talenten hebben en deze ook kunnen en durven benoemen. Ze mogen best zeggen waar ze trots op zijn en wat ze goed kunnen.
 
Klaar zijn voor de toekomst
Onze huidige wereld is in korte tijd veel ingewikkelder geworden. Die dagelijkse wereld vraagt van elk kind nieuwe vaardigheden. Binnen onze school willen wij de kinderen kennis en vaardigheden meegeven om zich in de toekomstige wereld bekwaam te voelen. Wij vinden het belangrijk om ruimte te bieden aan natuurlijke nieuwsgierigheid, verwondering en creativiteit. Door met kinderen te kijken naar de (technologische) ontwikkelingen komen ze voor nieuwe uitdagingen te staan. Wij willen daarom met ons onderwijs een innovatief en creatief denken bij leerlingen ontwikkelen zodat zij de uitdagingen van de toekomst aankunnen.