Anders georganiseerd

Onderwijsunits

Wonderwijs is een basisschool met een nieuwe organisatievorm. Er wordt niet gewerkt met jaarklassen maar met units. Units bestaan uit thuisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijden. Leerlingen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen ontmoeten elkaar en werken samen binnen dezelfde unit. Zo kunnen zij veel van elkaar leren. Door het werken in units kunnen ook de thuisgroepen beter en flexibel ingedeeld worden en kunnen wij beter rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. De leerling en aantallen worden eerlijk verdeeld binnen de unit waardoor thuisgroepen kleiner zijn dan 25 leerlingen.
 
Werken in units is ook klasdoorbrekend. Dat wil zeggen dat onze leerlingen niet de gehele dag in hetzelfde lokaal moeten blijven maar dat ze gebruik mogen maken van verschillende ruimtes voor "Rust" en "Gedoe". Krijgen ze een instructieles of gaan ze zelfstandig lesstof verwerken, dan is de rustruimte een geschikte plek. Willen ze samenwerken, een (creatieve) workshop volgen of gewoon aan de slag met een werkstuk of onderzoek in ateliers dan kunnen ze terecht in een werkplek voor "Gedoe". Ze mogen dus een eigen werkplek kiezen of er wordt een plek gepland (volgens rooster) of aangewezen die past bij hun eigen leerstijl.

Elke thuisgroep heeft één of twee eigen thuisgroepleerkrachten. Behalve les van de thuisgroepleerkracht krijgen de kinderen ook les van andere leerkrachten uit dezelfde unit met een bepaalde specialisatie (b.v. rekenen of taal) of een bepaalde kwaliteit of talent (b.v. muziek of sport). De ene medewerker heeft een passie voor de talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft specifieke ervaring met spraak-taal problematiek. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen. Doordat meerdere leerkrachten onderwijs verzorgen aan alle leerlingen in de unit kan er ook (gepersonaliseerd) onderwijs op niveau worden gegeven. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. De ontwikkeling van leerlingen wordt ook dagelijks gevolgd door alle leerkrachten in de unit. Het unitteam werkt nauw samen en maakt hierbij gebruik van elkaars kwaliteiten. Tenslotte is men in de unit ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en de opbrengsten. Samen worden resultaten besproken en, indien nodig, verbeteringen doorgevoerd.

Elke unit heeft een gedeelte van het nieuwe gebouw. In deze eigen gedeeltes zijn o.a. instructieruimtes, ontdek- en leerateliers, een keuken en een eigen plekje voor elke thuisgroep. De units staan ook in verbinding met buiten. Dat wil zeggen dat er niet alleen in het gebouw wordt gewerkt maar ook er omheen. Kinderen kunnen les krijgen in de schooltuin, onderzoek doen in de Auvermoer of sporten in het park. Ook de voorzieningen die behoren bij de BMV (b.v. het podium) kunnen worden gebruikt.
 
Indeling units - schooljaar 2019-2020
Begane grond
Onderbouw: 1 instroomgroep en 5 thuisgroepen met leerlingen uit de jaargroepen 1,2 en 3.

Eerste etage
Middenbouw: 5 thuisgroepen met leerlingen uit de jaargroepen 4, 5 en 6.
Bovenbouw: 4 thuisgroepen met leerlingen uit de jaargroepen 7 en 8.