Berichtgeving Wonderwijs - feb 2021

12 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,

Graag willen wij jullie nog voor de vakantie op de hoogte brengen van enkele onderwijsinhoudelijke zaken.

DIA-toetsen
Normaal gesproken is er in januari een halfjaarlijks DIA-toetsmoment voor alle leerlingen vanaf groep 3. Vanwege de lockdown is dit moment verplaatst en maken de kinderen de toetsen na de carnavalsvakantie. Omdat de gegevens wel op korte termijn noodzakelijk zijn voor de advisering voor het vervolgonderwijs hebben de leerlingen van jaargroep 8 de toetsen afgelopen week gemaakt. De voorbereiding voor deze toetsen heeft in januari plaatsgevonden d.m.v. het lesgeven op afstand (digitale thuisonderwijs).

Nieuwe leerdoelenset en oudergesprekken
Na de toetsperiode starten de leerlingen uit de midden- en bovenbouw met een nieuwe leerdoelenset. Omdat we nog geen duidelijke resultaten hebben over de afgelopen periode (digitale thuisonderwijs) is er besloten alle leerlingen door te schuiven naar een volgende leerdoelenset. Indien na de start blijkt dat er toch enige leerachterstand is ontstaan, dan plaatsen wij de betreffende leerlingen een leerdoelenset terug om de gemiste leerstof extra te oefenen. In de periode tot aan de meivakantie zullen er digitale oudergesprekken (via Teams) plaatsvinden. Dat geldt ook voor de onderbouwunit waar de ouders reeds zijn geïnformeerd over het doorschuiven van de leerlingen naar een andere leerlijn of unit.

Zoals u misschien al heeft gehoord zal het ministerie van Onderwijs extra middelen ter beschikking stellen om eventuele leerachterstanden in de komende tijd in te halen. Indien deze extra middelen beschikbaar komen, wordt bekeken op welke wijze ze worden ingezet. Wij zullen jullie hierover informeren.

Overgang naar hogere unit
Vanaf de start op onze school krijgen de leerlingen leerstof op niveau (in leerlijnen) aangeboden. Binnen de unit worden zoveel mogelijk niveaus aangeboden maar is er ook een moment waarop de kinderen voor het merendeel leerstof krijgen uit een hogere unit. Indien we merken dat deze leerlingen ook sociaal-emotioneel klaar zijn voor een volgende stap, dan willen wij ze graag door laten stromen naar de hogere unit. Voor het merendeel van onze leerlingen is dat moment bij de normale jaarovergang (na de zomervakantie). Toch zijn er ook leerlingen die al eerder toe zijn aan een overgang. Voor deze leerlingen hebben wij nu een extra mogelijkheid gecreëerd om halverwege het schooljaar door te stromen. Vanaf 1 maart stromen er 16 leerlingen uit de onderbouw door naar de middenbouw. Tevens zijn er 11 leerlingen uit de middenbouw die doorstromen naar een bovenbouw. Omdat de middenbouw en bovenbouw ook gezamenlijk leerdoelensets aanbieden, kan het uiteraard voorkomen dat leerlingen toch in een andere unit instructies ontvangen. Indien uw kind klaar is om door te stromen, dan ontvangt u hierover een bericht van de thuisgroepleerkracht.

Ondanks alle maatregelen willen wij jullie toch graag een hele fijne vakantie wensen.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!


Schoolteam Bs Wonderwijs