Herstart 8 feb - informatie school

04 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,

Zoals jullie al hebben kunnen lezen, is er naar aanleiding van landelijke richtlijnen een algemeen protocol opgesteld door het schoolbestuur. Alle scholen geven uitvoering aan dit protocol met inachtneming van de mogelijkheden van het eigen schoolgebouw en schoolorganisatie. In het kort betekent dit voor Wonderwijs het volgende:

Schoolorganisatie
Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, passen wij de schoolorganisatie tijdelijk aan. Dit betekent dat er in de komende twee schoolweken geen groepsdoorbrekend onderwijs wordt gegeven en de groepen gedurende de gehele week gescheiden van elkaar les krijgen. Aan elke groep zijn één of twee vaste leerkrachten gekoppeld die de gehele dag bij dezelfde groep blijven. Elke groep heeft eigen pauzemomenten en indien nodig een eigen speelplek.  Om de leerlingen goed te kunnen verdelen en het onderwijs passend te maken is per unit gekozen voor de volgende groepsindeling:
Onderbouw - instroomgroep en leerlijnniveaus (10-15-20-25-30)
Middenbouw - jaargroepen (groep 4, 5 en 6)
Bovenbouw - thuisgroepen (ongewijzigd)

Voor de precieze indeling en bijbehorende leerkracht verwijzen wij jullie graag naar een aanvullend bericht vanuit de units.

Schoolgebouw
Elke groep krijgt binnen de unit een eigen plek toegewezen. Het is de bedoeling dat de kinderen ook de gehele dag op deze plek blijven. Hoewel de kinderen geen 1,5m afstand tot elkaar hoeven te houden, wordt in de midden- en bovenbouw zo veel mogelijk gewerkt met eigen werkplekken voor dezelfde kinderen. Omdat er in de onderbouw wordt gewerkt met hoeken voor vakgebieden of thema’s wisselt elke groep per dag van hoek of werkplek. Om goed gebruik te maken van alle ruimtes in het gebouw worden ook het speellokaal, de aula en het podium ingezet als werkplek.

Begin van de schooldag
Onderbouw: Ouders/verzorgers kunnen met hun kind(eren) via de rechter poort het binnenplein oplopen en afscheid nemen voor de schuifdeur waar de leerkracht de kinderen zal opvangen. Wij adviseren ouders/verzorgers een mondkapje te dragen en wij vragen tevens om voldoende afstand te houden. Via dezelfde poort kan men het plein weer verlaten.  
Middenbouw: De kinderen lopen zelf via de ingang (links op schoolplein) naar binnen. De kinderen van jaargroep 5 en 6 gebruiken de gebruikelijke ingang van de middenbouw (links). De kinderen uit jaargroep 4 gebruiken de ingang aan de rechterzijde (aula). Bij beide ingangen zal een leerkracht de kinderen opvangen.
Bovenbouw: De kinderen lopen zelf via de hoofdingang (!) naar binnen. Bij de ingang zal een leerkracht de kinderen instrueren. Via de gangpaden lopen zij direct naar de thuisgroepplek. Wij adviseren de leerlingen uit groep 7 en 8 om bij binnenkomst (in de gangen) een mondkapje te dragen.

Einde van de schooldag
Om drukte voor de poort en op het schoolplein te voorkomen worden er in de komende twee schoolweken verschillende eindtijden gehanteerd:
  • 14.35u - Voor alle leerlingen die geen broertjes of zusjes op school hebben
  • 14.45u - Voor alle leerlingen die wel (een) broertje(s) of zusje(s) op school hebben
De ingang van de school in de ochtend is tevens de uitgang in de middag. Ook op het einde van de schooldag adviseren wij ouders/verzorgers een mondkapje te dragen en vragen wij tevens om voldoende afstand te houden

Algemene opmerkingen
  • Voor meer informatie over het lesprogramma en de geplande DIA-toetsen verwijzen wij jullie graag naar de extra berichten van de units.
  • Helaas moeten wij jullie er nog steeds op wijzen dat alleen leerlingen, medewerkers en stagiaires toegang hebben tot het gebouw. Uiteraard kunnen jullie wel een telefonische of digitale (Teams) afspraak maken met de leerkracht.
  • Omdat de vastgestelde jaarkalender niet wordt gewijzigd, willen wij jullie eraan herinneren dat vrijdagmiddag 12 februari (vanaf 12.00u) de school gesloten is. Alle kinderen hebben ’s middags vrij. Op vrijdagochtend wil het team op gepaste wijze aandacht schenken aan carnaval. De kinderen mogen op deze ochtend verkleed naar school komen.
  • Natuurlijk is het onze wens om zo snel mogelijk het groepsdoorbrekende onderwijsconcept te hervatten. Vooralsnog zijn alle richtlijnen, voorwaarden en protocollen geldig tot 1 maart. Indien er iets wijzigt, informeren wij jullie meteen.
  • Uiteraard zal de herstart voor veel kinderen ook een beetje spannend zijn. Wij willen jullie dan ook adviseren vooraf goed met je kind te praten over de herstart.  Hoewel wij op de eerste schooldag uitgebreid zullen stilstaan bij de afspraken in school, kunnen jullie deze eventueel ook al thuis bespreken. Ook is het belangrijk om te vertellen dat in het begin sommige afspraken misschien worden vergeten en we vooral ook nog moeten wennen aan de hele situatie. Dat geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Wij hopen op jullie begrip en flexibiliteit in deze.
Heeft u nog vragen, dan horen wij dat uiteraard graag.

Vriendelijke groet,

Schoolteam Bs Wonderwijs