Nieuwe ouderraad zoekt ouders/verzorgers

07 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,

Bij een nieuwe school hoort ook een nieuwe ouderraad. We hebben afgelopen zomervakantie de fusies van de ‘oude’ ouderraden afgerond en gaan verder onder de naam Stichting Ouderraad Bs Wonderwijs

De ouderraad is op zoek naar betrokken ouders / verzorgers.
Wij zijn een groep enthousiaste ouders die zich – op vrijwillige basis – actief inzet om op de school voor onze kinderen jaarlijks allerlei activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan: speurtocht, (ondersteuning en voorbereiding) sinterklaasviering, kerstdiner, filmavond, (ondersteuning en voorbereiding), carnavalsviering, paasviering, avondvierdaagse, sportdag en schoolfeest.

Ook de administratie, het beheer en verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage wordt verzorgd door de ouderraad. De (volledige) ouderraad vergadert een aantal keer per jaar in de avond op school. De leden van de ouderraad zijn per activiteit, vaak samen met een aantal leerkrachten, verdeeld in commissies. Deze commissies komen per activiteit bijeen om plannen te maken en te organiseren. De ouderraad schakelt daarbij andere ouders als hulpkrachten in en is een partij in de communicatie tussen school en de ouders. Daarnaast is de ouderraad een achterban voor de ouders in de medezeggenschapsraad (MR).

Voor de functies stellen wij geen hoge eisen. Je bent handig en flexibel, hebt nieuwe ideen, bent een aanpakker, en je beschikt over een gezonde dosis humor. Het ‘werk’ voor de OR is gezellig, veelzijdig en afwisselend in een enthousiast team. Voel je iets voor deze uitdaging, dan willen wij graag met je in contact komen! Stuur ons een mail naar ouderraadbswonderwijs@gmail.com

Meer informatie over de ouderraad kunt u HIER vinden.

Namens de Ouderraad