Start schooljaar (bericht van Movare)

19 augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na een welkome zomervakantie, gaat het schooljaar 2020-2021 van start. Daarbij is er sinds 1 juli 2020 een nieuw protocol van kracht. De regels en adviezen op onze scholen komen voort uit dit protocol.

Een samenvatting van de belangrijkste regels:
  1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
  2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
  4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
BELANGRIJK: Deze week ontvangt u via het ouderportaal (vanuit de units) nog informatie over de ingangen van de school, het brengen en halen van de kinderen en de afspraken binnen het schoolgebouw.

Ouders/verzorgers niet in het schoolgebouw
Het is in de praktijk niet/nauwelijks mogelijk om in het schoolgebouw de 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Daarom vragen wij u als ouder/verzorger om niet het schoolgebouw binnen te treden. Wij begrijpen dat u in sommige gevallen graag een gesprek wenst met een medewerker. Dat kan, maar alleen op afspraak en na het beantwoorden van vragen (Corona-gezondheidscheck, zie bijlage).

Mag mijn kind naar school bij verkoudheid?
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen, behalve als het kind:
  • ook koorts heeft;
  • ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  • ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.
Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
  • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
  • het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE,
Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel