Volledig opengaan scholen vanaf 8 juni

04 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,

In verband met het volledig opengaan van de scholen vanaf 8 juni is er door het schoolbestuur opnieuw een algemeen protocol opgesteld dat inmiddels is goedgekeurd door de GMR. Alle scholen geven uitvoering aan dit protocol met inachtneming van de mogelijkheden van het eigen schoolgebouw en schoolorganisatie. In het kort betekent dit voor Wonderwijs het volgende:
 
  • Vanaf aanstaande maandag (8 juni) komen alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school.
  • Op de woensdagen tot aan de zomervakantie is de school gesloten en kunnen de kinderen thuis werken.
  • De huidige schooltijden worden gehandhaafd tot aan de zomervakantie. Ook de onderbouw heeft vrijdagmiddag les tot 14.45u.
  • De start- en eindtijd van de instroomgroep (onderbouw) blijft hetzelfde (08.45u en 14.30u).
  • Omdat ouders/verzorgers tot aan de zomervakantie helaas nog steeds geen toegang hebben tot de school en het schoolplein moet er voor de poort afscheid worden genomen van de kinderen.
  • Alle kinderen blijven gebruik maken van huidige (gescheiden) ingangen voor de units.
  • Bij binnenkomst wassen alle kinderen eerst hun handen. Daarna gaan ze direct naar de thuisgroepplek.
  • Om drukte te voorkomen zijn op de vloeren looproutes d.m.v. pijlen aangegeven. Op diverse plekken in het gebouw worden de kinderen ook d.m.v. bestickering en bordjes herinnerd aan de belangrijkste afspraken.
  • De kinderen van ouders uit de cruciale beroepsgroepen kunnen eventueel gebruik maken van noodopvang op de woensdagen. Voor aanmelding gelden nog steeds dezelfde regels (zie HIER). Aanmelden kan alleen via e-mail: info.bswonderwijs@movare.nl
Graag willen wij alle ouders/verzorgers nogmaals herinneren aan het behouden van de 1,5 m afstand van elkaar voor de schoolpoorten en in het park. Om drukte te voorkomen adviseren wij maximaal één ouder per gezin het kind/de kinderen te laten brengen en ophalen

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Vriendelijke groet,

Schoolteam Bs Wonderwijs