Vakantierooster 2020-2021

20 mei 2020

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2020-2021. Dit vakantierooster is na verkregen positief advies van de GMR vastgesteld door het CvB.