Herstart 11 mei (aanvulling): "Klaar voor de herstart!"

08 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,
 
“Ten eerste willen wij u mededelen dat wij helemaal klaar zijn voor de herstart!  Ondanks alle vragen en onzekerheid uit de afgelopen periode willen wij weer heel graag onze leerlingen ontmoeten en het mooie schoolgebouw gaan gebruiken. Ons nieuwe gebouw, met veel extra ruimte en de nieuwste materialen en technieken (binnenklimaat), geeft ons ook de mogelijkheden om alle benodigde maatregelen en protocollen goed te kunnen toepassen. Tenslotte is het natuurlijk ook fijn om eindelijk in onze “open luchtschool” te kunnen gaan genieten van de buitenlucht en alle groen om ons heen.”

Bij deze ontvangt u een laatste aanvulling voor de herstart van onze school op maandag en dinsdag:
  • Indien uw kind klachten heeft als neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts mag u kind niet naar school. Indien de leerkrachten deze klachten bij uw kind waarnemen, bent u verplicht uw kind op te halen. U dient dus altijd telefonisch goed bereikbaar te zijn!
  • Graag wijzen wij u ook nogmaals op de richtlijnen van het RIVM: Als één gezinslid koorts heeft, moet het hele gezin voorlopig thuis blijven en mogen de kinderen niet naar school.
  • Indien uw kind last heeft van hooikoorts of allergieën (met vergelijkbare symptomen als hierboven beschreven) moet dit worden gemeld bij de thuisgroepleerkracht.
  • Indien u besluit uw kind(eren) niet naar school te sturen, bent u wel verplicht dit te melden bij de directie (telefonisch of via mail: directie.bswonderwijs@movare.nl). Voordat eventueel leerplicht of zorginstanties worden ingelicht, zal de directie eerst de mogelijke redenen en bijbehorende overwegingen met u bespreken. Kinderen die niet naar school komen, krijgen geen digitale instructies of uitleg maar wel de benodigde leerstof (opdrachten). Hierover worden in het gesprek met de directie afspraken gemaakt.
  • Graag willen wij u erop wijzen dat op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei (Hemelvaart) geen noodopvang zal plaatsvinden in school.
  • Ook de BSO zal vanaf maandag 11 mei weer geopend zijn.
Uiteraard zal de herstart voor veel kinderen ook een beetje spannend zijn. Wij willen u dan ook adviseren vooraf goed met uw kind te praten over de herstart.  Hoewel wij op de eerste schooldag uitgebreid zullen stilstaan bij de afspraken in school, kunt u deze eventueel ook al thuis bespreken. Ook is het belangrijk om te vertellen dat in het begin sommige afspraken misschien worden vergeten en we vooral ook nog moeten wennen aan de hele situatie. Dat geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Wij hopen op uw begrip en flexibiliteit in deze.

Aanstaande maandag ontvangt u van ons op het ouderportaal een kort verslag over de herstart.
Heeft u nog vragen, dan wij horen wij dat uiteraard graag.

Fijn weekend!


Schoolteam Bs Wonderwijs