Herstart 11 mei - informatie bs Wonderwijs

07 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u al heeft kunnen lezen, is er een algemeen protocol opgesteld door het schoolbestuur. Alle scholen geven uitvoering aan dit protocol met inachtneming van de mogelijkheden van het eigen schoolgebouw en schoolorganisatie. In het kort betekent dit voor Wonderwijs het volgende:

Lesdagen en lestijden
 • Vanaf maandag heeft elk kind twee lesdagen per week op school. Er is afgesproken hierbij een alfabetische volgorde te hanteren zodat broertjes en zusjes op dezelfde dagen op school zijn. Er zijn twee groepen gemaakt: lesgroep (A) is aanwezig op maandag en donderdag. Lesgroep (B) is aanwezig op dinsdag en vrijdag. Helaas kunnen we speciale verzoeken voor andere lesdagen niet toestaan en kan er niet (onderling) worden geruild.
 • Op beide lesdagen hebben alle kinderen de gehele dag les en worden de normale schooltijden gehanteerd. Ook de onderbouw heeft vrijdagmiddag les tot 14.45u (!).
 • Vanwege eventuele drukte op het schoolplein start de instroomgroep een kwartier later (08.45u) en eindigt een kwartier eerder (14.30u).
Start van de dag
 • Omdat ouders/verzorgers niet in het schoolgebouw en op het schoolplein mogen komen, moet er voor de poort afscheid worden genomen. Dit geldt ook voor kinderen van de onderbouw.
 • Er wordt geadviseerd via het ouderportaal te communiceren met de thuisgroepleerkracht (b.v. het doorgeven van mededelingen in de ochtend).
 • Onderbouw: De kinderen lopen zelf via de rechter poort naar hun thuisgroepleerkrachten die klaar staan op het binnenplein. De thuisgroepen gaan gezamenlijk via de schuifdeuren naar binnen. Bij binnenkomst wassen alle kinderen eerst hun handen. Daarna gaan ze direct naar de thuisgroepplek.
 • Middenbouw: De kinderen lopen zelf via de ingang (links op schoolplein) naar binnen. Bij de ingang zal een leerkracht de kinderen instrueren. Bij binnenkomst wassen alle kinderen eerst hun handen. Daarna gaan ze direct naar de thuisgroepplek.
 • Bovenbouw: De kinderen lopen zelf via de hoofdingang (!) naar binnen. Bij de ingang zal een leerkracht de kinderen instrueren. Bij binnenkomst wassen alle kinderen eerst hun handen. Daarna gaan ze direct naar de thuisgroepplek.
In het schoolgebouw
 • Om drukte te voorkomen zijn op de vloeren looproutes d.m.v. pijlen aangegeven. Op diverse plekken in het gebouw worden de kinderen ook d.m.v. bestickering en bordjes herinnerd aan de belangrijkste afspraken.
 • Waar mogelijk is er op instructie- en thuisgroepplekken rekening gehouden met een ruime afstand tussen leerkracht en leerlingen.
 • Waar mogelijk wordt op werkplekken rekening gehouden met ruime afstanden tussen de kinderen.
 • Kinderen blijven gedurende de lesdag zo veel mogelijk op dezelfde plek of in een bepaalde ruimte (hoek, atelier).
 • Voor elke thuisgroep zijn er voldoende plekken om de handen te wassen en is er tevens voldoende desinfecterende handgel aanwezig.
 • Dagelijks wordt het schoolgebouw zowel onder schooltijd als na schooltijd extra schoongemaakt.
Onderwijsinhoudelijk
 • Op lesdagen is er speciaal aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en het samen praten over het Coronavirus en de crisis.
 • Op lesdagen ontvangen de kinderen vooral veel instructies van de leerstof, zijn er klassikale activiteiten en workshops en mogen de kinderen spelen en werken in de themahoeken.
 • Op de dagen dat de kinderen thuis zijn, kunnen zij verder werken aan de verwerkingsopdrachten of extra oefeningen maken (werkboekjes of speciale opdrachten). 
 • Vanaf 11 mei zal er geen (digitaal) contact meer zijn tussen leerkrachten en leerlingen tijdens de niet-lesdagen. Dat geldt ook voor de kinderen die eventueel niet naar school komen.
Buiten het schoolgebouw (sport en spel)
 • Alle sportactiviteiten vinden in de buitenlucht plaats; Onderbouw op het binnenplein. Midden- en bovenbouw op het binnenplein of in het park.
 • Vanwege het inzaaien van nieuw gras is het grote speelgebied tijdelijk afgesloten. De gemeente zal een extra gebied in het park markeren (met een hekwerk) en schoonmaken.
 • Alle units hebben gescheiden pauzes waarbij ook rekening wordt gehouden met een goede verdeling van aantallen.
 • Tijdens de pauzes is er alleen toezicht door medewerkers van school.
Einde van de lessen / na schooltijd.
 • Er wordt aan de ouders/verzorgers geadviseerd met kinderen een bepaalde plek af te spreken waar zij naar toe kunnen lopen als de school uit is.
 • Ouders moeten 1,5m afstand behouden van elkaar en maximaal één ouder per gezin komt het kind/de kinderen ophalen (om drukte te voorkomen).

BELANGRIJK
 • De kinderen van ouders uit de cruciale beroepsgroepen kunnen eventueel weer gebruik maken van noodopvang. De noodopvang zal vanaf 11 mei plaatsvinden in onze school. Dit betekent dat de kinderen in hun eigen thuisgroep mogen deelnemen aan het dagprogramma. Uiteraard is het wel de bedoeling dat de kinderen op de niet-lesdagen vooral hun opdrachten moeten afmaken. Op de woensdagen zal er op een gezamenlijke plek in het gebouw opvang worden gerealiseerd. Voor aanmelding gelden nog steeds dezelfde regels (zie HIER). Aanmelden kan alleen via e-mail: info.bswonderwijs@movare.nl
   
 • Hoewel de school en onderwijsstichting Movare er alles aan doen om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken, kunnen ouders mogelijk besluiten de kinderen niet naar school te brengen. Hoewel er niet meteen wordt gehandhaafd, moet de school hiervan wel melding maken. Leerplicht of Maatschappelijk werk zal dan contact opnemen met de ouders om de situatie te bespreken.
   
 • Zoals reeds eerder aangegeven is het betreden van zowel het schoolgebouw als het schoolplein door ouders/verzorgers ten strengste verboden. Wij willen u erop wijzen dat ook handhaving hierop zal toezien. Wij hopen in deze op uw begrip en medewerking!

Gisteren heeft er een overleg plaatsgevonden met de MR waarbij de schooleigen aanpak (plan) is besproken en aangevuld. Het uitgebreide plan kunt u vanaf maandag vinden in de “Boekenkast” van het ouderportaal. Indien u nog algemene vragen heeft over de herstart of u specifiek iets wilt weten over b.v. de veiligheid in school kunt u ook altijd contact opnemen met de directie. Wilt u iets weten over het onderwijs of de organisatie in de units kunt u zicht wenden tot de thuisgroepleerkracht, de unitleider of de IB-er (van elke unit). 

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Vriendelijke groet,

Schoolteam Bs Wonderwijs