Update herstart scholen vanaf 11 mei (Movare)

04 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals in ons bericht van 22 april jl. aangekondigd informeren wij jullie hierbij nader naar aanleiding van het (gedeeltelijk) open gaan van onze scholen op 11 mei a.s.

Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei
 • Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen loopt ongewijzigd door. Daarna gaan alle kinderen uit de noodopvang terug naar hun eigen school voor de noodopvang.
Vanaf maandag 11 mei
Het kabinet heeft op 21 april het volgende besloten met betrekking tot het primair onderwijs:
 • Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei (op een aangepaste manier) open;
 • Leerlingen in het basisonderwijs krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij werk mee voor thuis;
 • Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.
Landelijke protocollen
Om op een zorgvuldige wijze uitvoering te kunnen geven aan het kabinetsbesluit zijn er protocollen opgesteld voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Deze zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Deze protocollen gelden dus ook voor alle MOVARE-scholen. Als jullie de protocollen willen lezen, dan verwijzen wij naar de MOVARE-website, onder nieuws.

Belangrijkste maatregelen uit de protocollen

Leerlingen basisonderwijs: ongeveer de helft les
De leerlingen krijgen 2 dagen per week les op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. De school zal jullie informeren over op welke dag uw kind(eren) les heeft/hebben, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met broertjes/zusjes. Ook leerlingen die woonachtig zijn in Duitsland kunnen weer naar school komen.

Extra hygiënemaatregelen
Op alle scholen zijn extra hygiënemaatregelen getroffen. Denk daarbij aan:
 • groepen/units gaan 1 voor 1 naar binnen/looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes/zones op de speelplaats;
 • voor 11 mei worden alle gebouwen grondig gereinigd. Vanaf 11 mei is de schoonmaak aangepast en geïntensiveerd, conform de richtlijnen van de GGD Zuid-Limburg;
 • bij het naar binnengaan ontsmetten de leerlingen hun handen (bij ingang staan pompjes)
 • leerlingen wassen enkele keren per dag hun handen;
 • leerlingen krijgen instructies (zie bijlage) over handen wassen, niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, niet knuffelen en 1,5 meter afstand houden tot leerkracht. Er staan ook borden in de school en er hangen posters op met deze instructies.
Ouders/verzorgers: niet in schoolgebouw en niet op schoolplein
Ouders/verzorgers zetten de leerlingen af voor het schoolplein, nemen afscheid en de leerlingen lopen dan naar hun leerkracht. Dit geldt ook voor de kleuters (leerlingen  groep 1 en 2). Het is ook van belang, dat ouders/verzorgers voor het schoolplein 1,5 meter afstand tot elkaar houden en niet samenscholen.

Informatie per groep
De directie of de thuisgroepleerkracht zal jullie specifieker informeren over b.v.:
 • de groepsindeling (welke dag heeft jullie kind les);
 • op welke plek op het schoolplein verzamelen de leerlingen van de groep zich bij de leerkracht.
Wij begrijpen, dat het vanaf 11 mei aangepast naar school gaan nogal wat vergt van ons allen. Van onze medewerkers, van ouders/verzorgers en niet te vergeten van de leerlingen. Samen gaat ons dat lukken! Alvast dank voor jullie begrip en medewerking. Vragen? Neemt contact op met de schooldirecteur: digitaal of telefonisch.


Met vriendelijke groet,

College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE,
Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel