Kort bericht (update) herstart en noodopvang 6-7-8 mei

28 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

In een eerder bericht heeft u al vernomen dat de scholen binnenkort op een aangepaste manier open zullen gaan. Op dit moment werkt het bestuur van Movare aan een crisisdocument voor alle scholen. Volgende week gaat het schoolteam aan de slag met dit document, worden er voorstellen op schoolniveau verder uitgewerkt en informeren wij u opnieuw over de herstart van onze school.

BELANGRIJK:  Vanwege de herstart van alle scholen gaat de geplande studiedag op 11 mei niet door.

Noodopvang op 6-7-8 mei
Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen zal er volgende week woensdag, donderdag en vrijdag opnieuw noodopvang plaatsvinden in BMV de Aldenhof (de Mheyster). Omdat de noodopvang op deze dagen door de scholen wordt georganiseerd, dient u zich opnieuw aan te melden via het bekende e-mailadres: info.bswonderwijs@movare.nl

Graag willen wij u er nogmaals op wijzen dat het gaat om een noodopvang. Ouders/verzorgers dienen zich te houden aan de afspraken die gelden voor de noodopvang (zie eerdere berichten in het ouderportaal).

Thuiswerk
Voor vragen over thuiswerk kunt u op 6-7-8 mei ook weer terecht bij de thuisgroepleerkracht van uw kind. De leerkrachten zijn bereikbaar via de berichtenopties in het ouderportaal of via e-mail.  Indien u nog algemene vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar directie.bswonderwijs@movare.nl   

Vriendelijke groet,
Schoolteam Bs Wonderwijs