Noodopvang in de meivakantie

14 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Op maandag 20 april start de meivakantie. De kinderen krijgen gedurende de vakantie uiteraard geen schoolwerk en het schoolteam is tijdens de vakantie ook niet bereikbaar. Op 21 april hopen we te horen hoe het vanaf 6 mei verder gaat. Er zijn verschillende scenario's mogelijk. We houden u uiteraard via dit ouderportaal op de hoogte.
 
In de afgelopen weken heeft er in BMV de Aldenhof noodopvang plaatsgevonden voor leerlingen van onze school. Ook in de meivakantie zal er opvang zijn voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. Niet de school maar de gemeente voert hierover de regie. We hopen u snel iets te kunnen laten weten over hoe en waar u zich moet melden. Heeft u opvang nodig in het weekend dan kunt u terecht bij de 24-uurs opvang (zie deze website van de gemeente Heerlen). 

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Vriendelijke groet,

Schoolteam Bs Wonderwijs