Nieuwsbericht verlengen scholensluiting

01 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Ten eerste willen wij jullie bedanken voor alle hulp en begeleiding bij het thuiswerk van de kinderen. Wij realiseren ons natuurlijk dat wij veel van jullie vragen. Groot compliment dat iedereen zo actief en flexibel met deze nieuwe situatie omgaat!

In de afgelopen twee weken heeft het schoolteam op allerlei verschillende manieren geprobeerd om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Via papieren leerpakketten, digitale leerprogramma’s en verzamelingen in Yurls  hebben de kinderen vanuit thuis kunnen werken aan de leerstof.  Erg knap dat enkele leerkrachten het ook al hebben aangedurfd om online lessen en digitale activiteiten te verzorgen in allerlei vakgebieden. Gezien het feit dat de scholensluiting wordt verlengd tot en met de meivakantie zijn wij, ook in samenwerking met het schoolbestuur, op zoek gegaan naar nieuwe alternatieven waarmee wij volgende week willen starten. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met verschillende thuissituaties en de digitale mogelijkheden.

Bruikleen tablets
Hoewel alle leerlingensoftware via een normale webbrowser op vrijwel elke computer of tablet toegankelijk is , hebben niet alle kinderen thuis dezelfde mogelijkheden. Samen met Movare is gekeken naar een mogelijke oplossing waarbij de Ipads van school kunnen worden uitgeleend voor thuisgebruik. Uiteraard is het niet de bedoeling dat wij alle Ipads gaan uitlenen. Het gaat nadrukkelijk om de tablets  voor leerlingen van groep 3 t/m 8 die thuis geen mogelijkheden hebben. De directie van de school bepaalt wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. Hoewel de bruikleen gratis is, zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden:
 • De ouders verplichten zich om de tablet netjes en zorgvuldig te gebruiken. 
 • Zodra er beschadigingen worden aangebracht aan de tablet zijn deze volledig voor kosten en rekening van de ouders.
 • De tablet mag alleen gebruikt worden voor schoolwerk en niet voor andere zaken.
 • De tablet dient op eerste verzoek van de directie aan de school te worden teruggegeven.
Leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen alleen hun eigen tablet (op naam) in bruikleen krijgen. U begrijpt uiteraard dat het niet naleven van bovenstaande voorwaarden dan ook eventueel gevolgen kan hebben voor het onderwijs voor uw kind op school.     
 
Aanstaande vrijdag is er tussen 10.00u en 11.00u een mogelijkheid om de tablets mee te nemen. Ouders moeten wel vooraf via de thuisgroepleerkracht laten weten of ze gebruik willen maken van deze bruikleen. Na toestemming van de directie moeten ze bij het ophalen van de tablets ook een formulier van het schoolbestuur ondertekenen. Bij het ophalen van de tablet moeten zowel de ouder als het kind aanwezig zijn.

Indien u helemaal geen mogelijkheid heeft om uw kinderen vanuit thuis digitaal te laten werken (door het ontbreken van een WiFi-netwerk), dan kunt u ons dat laten weten. Zowel de gemeente Heerlen als ook KPN bieden mogelijkheden voor gezinnen aan.

Communicatie
Vanwege de enorme hoeveelheid aan informatie, communicatie en bestanden is het ouderportaal geregeld erg traag en moeilijk bereikbaar. Daarom is er in de midden- en bovenbouw besloten om volgende week te starten met het programma “Teams” van Microsoft. Binnen dit programma zijn er meer mogelijkheden om te communiceren tussen leerling en leerkracht en is het eenvoudiger om bestanden te delen. Alle kinderen hebben reeds toegang via hun eigen schoolaccount. Uitleg over het programma volgt vanuit de units op het ouderportaal.  De onderbouwunit blijft voor de leerlingen uit leerjaar 3 gebruik maken van de bestaande  berichtengroepen op het ouderportaal. De thuisgroepleerkrachten zullen vanaf volgende week ook wekelijks telefonisch contact opnemen met de ouders. Alle mogelijke manieren van thuiswerk worden, zoals u reeds gewend bent, geplaatst op de Yurls-pagina van de onderbouwunit: https://wonderwijs.yurls.net/nl/page/777361

Noodopvang
In eerdere berichten op het ouderportaal heeft u kunnen lezen dat de noodopvang voor de kinderen van ouders die werkzaam zijn in een van de cruciale beroepsgroepen is verplaatst naar BMV de Aldenhof (de Mheyster). Hier is een gezamenlijke noodopvang gecreëerd om mogelijke besmetting en verspreiding op meerdere locaties te voorkomen. De leerkrachten van verschillende scholen uit de regio nemen hun verantwoordelijkheid om de kinderen op te vangen. U kunt zich voorstellen dat dit uiteraard niet zonder risico’s is. Wij begrijpen dat ouders door de scholensluiting in de problemen dreigen te komen en daardoor misschien met hun werkgever andere afspraken moeten maken. Toch willen wij nogmaals verduidelijken dat het gaat om een noodopvang. Vanwege de veiligheid van onze collega’s willen wij u vooraf wijzen op de afspraken die gelden voor de noodopvang:
 • Alleen kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen hebben toegang tot de noodopvang. Indien (alsnog) wordt geconstateerd dat er onjuistheden zijn in de aanvraag, stopt de noodopvang per direct.
 • Er is sprake van noodopvang. Dit betekent dat, indien ouders zelf toch opvang kunnen regelen of gewoon thuis zijn (of werken), de kinderen niet zomaar naar de noodopvang mogen worden gestuurd.
 • Indien uw kind klachten heeft als neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts is noodopvang niet mogelijk. Indien de medewerkers in de opvang deze klachten bij uw kind waarnemen, bent u verplicht uw kind op te halen. U dient dus altijd telefonisch bereikbaar te zijn!
 • Als één gezinslid koorts heeft, moet het hele gezin (volgens de richtlijnen van het RIVM) voorlopig thuis blijven en zijn de kinderen niet welkom op de noodopvang.
 • Aanmelden voor de noodopvang kan alleen via e-mailadres: info.bswonderwijs@movare.nl
 • De noodopvang wordt alleen tijdens de huidige schooltijden gerealiseerd. Uiteraard is het mogelijk dat uw kind later wordt gebracht en eerder wordt opgehaald. Dit dient u tijdig kenbaar te maken via: info.bswonderwijs@movare.nl
 • Graag willen wij u erop wijzen dat de kinderen zelf via de hoofdingang naar binnen moeten lopen. I.v.m. nieuwe richtlijnen van het schoolbestuur mogen ouders bij brengen en ophalen het gebouw niet in. De kinderen worden bij de ingang opgevangen door medewerkers
 • Geef a.u.b. tijdig aan voor welke dagen de noodopvang noodzakelijk is. Dan kunnen wij een planning maken voor de inzet van personeel.
 • Overige wijzigingen dient u tijdig kenbaar te maken via: info.bswonderwijs@movare.nl

Vragen/bereikbaarheid
Graag willen wij u laten weten dat alle algemene nieuwsberichten sinds kort ook op onze website staan.  Voor onderwijskundige of technische vragen m.b.t. het thuiswerk kunt u terecht bij de thuisgroepleerkracht van uw kind. De leerkrachten zijn bereikbaar via de berichtenopties in het ouderportaal of via e-mail.  Indien u nog algemene vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar directie.bswonderwijs@movare.nl   Voor dringende zaken is de school op werkdagen tussen 12.00u en 15.00u ook nog steeds bereikbaar op telefoonnummer: 06-13519234.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Schoolteam Bs Wonderwijs