Berichtgeving Coronavirus - Update

16 maart 2020

Beste ouders en/of verzorgers,

Zoals u in eerder bericht heeft vernomen, zijn wij als school drie weken dicht. Om te beginnen willen wij jullie bedanken dat jullie de maatregelen serieus nemen en de kinderen thuis hebben gehouden. Dit geeft ons als leerkrachten de kans om het onderwijs zo goed mogelijk voort te kunnen zetten.

Noodopvang kinderen
Onderwijsstichting Movare heeft vanmiddag overleg met opvangorganisaties en de gemeente om de opvang te regelen voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen (zie deze website). De verwachting is dat deze noodopvang uiterlijk aanstaande woensdag is geregeld. Indien u morgen al een beroep moet doen op eventuele opvang en u voldoet aan de gestelde regels, dan kunt u dit laten weten via: info.bswonderwijs@movare.nl

Indien er al eerder iets bekend is, informeren wij u onmiddellijk. Uiteraard geldt ook voor de opvang van uw kind(eren) dat deze alleen toegankelijk is als uw kind(eren) vrij zijn van klachten (zie website GGD).

Onderwijs
In elke unit is er vandaag gesproken over werkzaamheden thuis voor de kinderen in de komende drie weken. U ontvangt vandaag nog via het ouderportaal een bericht hierover. Tevens ontvangt u informatie over eventuele bereikbaarheid van de leerkrachten bij mogelijke onderwijskundige vragen.

Vragen/bereikbaarheid
Indien u nog algemene vragen heeft over school of de genomen maatregelen kunt u een e-mail sturen naar directie.bswonderwijs@movare.nl  Voor dringende zaken is de school op werkdagen (tussen 12.00u en 15.00u) ook bereikbaar op telefoonnummer: 06-13519234.

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

Vriendelijke groet,
Schoolteam Bs Wonderwijs