Werkpakketten MB

16 maart 2020

Beste ouders en/of verzorgers,

Om het onderwijs gedurende deze weken te waarborgen, hebben wij dan ook werkpakketten per unit/leerjaar gemaakt. Deze pakketten kunt u vinden in de bijlage en downloaden. 
Op de voorkant van de werkpakketten is te zien voor welke jaargroep het pakket geschikt is.
Is een bepaald onderdeel te moeilijk? Geen probleem. Dit onderdeel kan dan overgeslagen worden. 


Deze werkpakketten kunnen de leerlingen thuis maken. Indien gewenst kunnen wij deze ook voor jullie printen.
Als jullie hiervan gebruik willen maken, vernemen wij dit graag via een bericht aan de thuisgroepleerkracht via ouderportaal. Dan weten wij hoeveel werkpakketten wij klaar moeten leggen.
Dinsdag 17-03 kunnen de pakketten worden opgehaald tussen 10.00u en 12.00u.


Daarnaast kunnen de leerlingen indien gewenst ook gebruik maken van de volgende online programma’s, waarvan de leerlingen zelf al de inlogcodes hebben: 
 • Rekentuin: https://www.rekentuin.nl 
  De onderdelen getallen, optellen, aftrekken, tafeltjes en delen (m.u.v. delen voor groep 4)
 • www.redactiesommen.nl 
 • Taalblobs: https://taalblobs.nl 
  De categorieën hebben wij al voor jullie in het programma klaargezet en de opdrachten worden dagelijks vernieuwd.
 • Technisch lezen: Het is belangrijk dat leerlingen hier elke dag mee oefenen. Dit kan in een leesboek of via de volgende website: https://www.avi-lezen.nl/site
 • Junior Einstein: De onderdelen die hierboven al genoemd zijn bij rekentuin en taalblobs. 
 • Squla: De onderdelen die hierboven al genoemd zijn bij rekentuin en taalblobs. Daarnaast kan hier ook begrijpend lezen worden geoefend. Ter volledigheid: Squla is alleen beschikbaar tijdens schooluren. 
 • www.leestrainer.nl 
Wij hopen op deze manier, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, het onderwijs voor onze leerlingen te kunnen waarborgen. 
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de thuisgroepleerkracht. 

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van de middenbouw van Basisschool Wonderwijs