Wonderwijs Nieuws

08 november 2019

Beste ouders/verzorgers,

Opening speelpark
Aanstaande maandag zal het terrein voor de school officieel worden opengesteld. Hoewel de grond, vanwege de erg natte oktobermaand, wat los en drassig is, wil de gemeente de opening niet nog langer uitstellen. Volgens de deskundigen kunnen onze leerlingen zelfs helpen om de grond wat aan te stampen en te verstevigen.
Wij willen alle ouders daarom vragen om wat extra schoeisel (laarzen of oude schoenen) mee te geven zodat de kinderen in de pauzes kunnen spelen in het speelpark. Indien de schoenen vuil mogen worden, kunnen eventueel ook sloffen worden meegenomen.

Rondom de school worden in de komende twee weken extra bomen en hagen geplant. Tenslotte zal de gemeente ook de kruising van de Auvermoerstraat – Mgr. Hanssenlaan aanpassen waardoor de zichtbaarheid van alle verkeer wordt verbeterd. Wij willen u vragen rekening te houden met een eventuele (tijdelijke) wegafzetting in het begin van de Auvermoerstraat.

Start pilot nieuw digitale leerlingendashboard
Zoals u misschien al tijdens de informatieavond in de middenbouw en bovenbouw heeft vernomen, heeft de school de samenwerking met Cedin (LEERO) beŽindigd. De school heeft gekozen voor een nieuw digitaal dashboard inclusief portfolio voor leerlingen dat beter past bij het onderwijsconcept. In de komende periode zal in onze bovenbouwunit een pilot plaatsvinden waarbij eerst de leerlingen en later ook de ouders toegang krijgen tot het dashboard. †Indien de pilot succesvol verloopt, zal na de kerstvakantie ook meteen de middenbouw gaan werken met hetzelfde dashboard. Meer informatie kunt u vinden op: www.mijnleerlijn.nl

Bezoek in school
In de afgelopen week hebben wij allerlei bezoek gehad in onze school. Op maandag was er de start van het nationale schoolontbijt met een groep burgemeesters en wethouders en werd ons nieuwe watertappunt in de middenbouw geopend door burgemeester Emile Roemer en voormalig topschaatser Erben Wennemars. Dinsdagmiddag was er een bezoek aan de werkvloer van ons schoolbestuur, de raad van Toezicht en een schooldirecteur uit Canada. Tenslotte wilde ook de PO-raad (hoogste sectororganisatie primair onderwijs) nog een kijkje nemen in onze prachtige nieuwe school. Alle bezoekers waren onder de indruk van het nieuwe gebouw en de uitvoering van het onderwijsconcept. Speciaal werden benoemd: de positieve betrokkenheid van de medewerkers, de kindgerichte aanpak en de geweldige voorzieningen in en rondom het gebouw. Na alle werk in de afgelopen periode een geweldig compliment voor ons schoolteam!

IMG_8358.JPG

IMG_8360.JPG

68e8ccb2-7d6a-4742-94da-f802b2606d14.JPG

IMG_8362.jpg