Eerste schooldag in de nieuwbouw!

12 september 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Aanstaande maandag gaan we starten in ons mooie nieuwe schoolgebouw. Hoewel de officiële opening pas later zal plaatsvinden, willen we er toch alvast een feestelijke moment van maken. Om 08.25u zal, na een kort openingswoord en het doorknippen van een lint, de (tijdelijke) poort worden geopend. Voor elke ingang van een unit is dan een rode loper uitgerold en staan de leerkrachten en onderwijsassistenten klaar om leerlingen en ouders/verzorgers te verwelkomen. Zoals reeds eerder vermeld zijn ouders/verzorgers uitgenodigd een kijkje te komen in de unit(s) van hun kind(eren).

Ingangen van het gebouw
Hoewel tijdens de opening van de nieuwbouw personeel aanwezig is om de kinderen en ouders/verzorgers de goede weg te wijzen, willen wij u ook al vooraf informeren over de ingangen. De onderbouw, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang (BSO) zijn gehuisvest op de begane grond. De ingang van de onderbouw is in het midden van het plein en het gebouw. De middenbouw heeft een ingang aan de linkerzijde van het plein (meteen links achter de linker poort). Via het trappenhuis lopen zij naar de eerste etage waar ook de bovenbouw is gehuisvest. De ingang voor de bovenbouw is aan de rechterzijde van het plein waar ook de bovenbouwleerlingen een eigen trappenhuis naar de eerste etage hebben. Tijdens en na schooltijd is alleen de hoofdingang aan de Auvermoerstraat geopend. Deze ingang wordt ook gebruikt door de BSO.

uitleg plein-1.jpg


Verkeer en fietsen
Vóór de school (Auvermoerstraat) is een kortparkeervoorziening gemaakt om leerlingen dicht bij de ingang af te kunnen zetten of op te halen. Verderop in de Auvermoerstraat (rondom het park) en in de Feronlaan (richting het voormalige kerkgebouw ) zijn parkeervakken en parkeerstroken aanwezig voor langer parkeren. De andere zijde van de Feronlaan (richting de rotonde) is niet geschikt om te parkeren of uw kind(eren) af te zetten. Indien u uit deze richting naar school rijdt, willen wij u vragen uw kinderen via het park naar school te laten lopen. Aan de linkerzijde van het schoolgebouw is een fietsenstalling gemaakt. Deze stalling is alleen voor- en direct na schooltijd geopend. Leerlingen kunnen via de paden in het park naar school fietsen. Het wordt aangeraden om gebruik te maken van de park-ingang aan de burgermeester Willemstraat/Verzetstraat en de park-ingangen aan de Kasteel-Hoensbroeklaan.

Zoals reeds eerder aangekondigd zal de gemeente Heerlen na ingebruikname van het gebouw uitgebreid onderzoek doen naar de verkeersveiligheid rondom de school. Indien noodzakelijk kunnen er na een korte periode al extra voorzieningen worden getroffen.

Speelplein
Hoewel onze nieuwe speelvoorziening in het park al klaar lijkt, zijn er nog diverse veiligheidskeuringen noodzakelijk. Tot het moment dat alles veilig is verklaard en de grasmatten een stevige ondergrond hebben, is het openbare speelparkje d.m.v. een hekwerk afgesloten. Tot deze tijd gebruiken wij alvast het huidige schoolplein en enkele aangewezen plekken in het aangrenzende parkgedeelte. Tijdens de pauzes is er voldoende toezicht aanwezig. Sinds de start van het schooljaar zijn er naast  toezichthouders ook altijd teamleden aanwezig tijdens pauzes. 

Tot maandag!!!

Vriendelijke groet,
Schoolteam Bs. Wonderwijs