Aangepaste schooltijden vanwege het warme weer

21 juni 2019

Beste ouders/ verzorgers,

De komende week verwachten wij zeer warm weer in Nederland. Vooral op dinsdag, woensdag en donderdag wordt het extreem heet. Onze huidige schoolgebouwen bieden helaas te weinig verkoeling waardoor de temperatuur erg kan oplopen. In het belang van onze leerlingen en de werkbaarheid hebben wij daarom besloten aanstaande dinsdag (25 juni) en donderdag (27 juni) aangepaste eindtijden te hanteren.
 
Wat betekent dit?
Op dinsdag en donderdag werken de leerlingen tot 12.30 uur door, zonder lunchpauze, en zijn ze daarna vrij. Op deze manier halen wij het hoogst mogelijke uit de leertijd voordat het te warm wordt.

We begrijpen dat het voor u als ouder/verzorger lastig kan zijn om op het laatste moment opvang te regelen. Leerlingen die niet naar huis kunnen, mogen eventueel tot 14.45 uur op school blijven. Indien uw kind op school moet blijven, willen u wel vragen dit uiterlijk maandag door te geven aan de thuisgroepleerkracht. BSO Wonderwijs heeft ons al laten weten de kinderen eerder op te vangen.

Voor aanstaande maandag en vrijdag blijven vooralsnog de normale eindtijden gehandhaafd. Wij houden de weerberichten goed in de gaten. Indien er ook voor vrijdag aangepaste eindtijden noodzakelijk blijken, informeren wij u z.s.m. Uiteraard zorgen wij ervoor om warmte-overlast tijdens schooltijd te beperken:
  • Wij laten ruimtes en lokalen doorwaaien of gebruiken ventilatoren
  • De zonwering wordt tijdig ingezet
  • Warme apparaten en lampen worden uitgezet
  • Lessen worden eventueel aangepast (alternatief programma)
  • Er worden geen of minder inspannende activiteiten gepland
  • Er wordt op de inname van vocht gelet (geef uw kind a.u.b. genoeg drinken mee!)
  • Indien nodig wordt er overwogen naar een koelere plek in het gebouw te gaan of naar een plek buiten (in de schaduw en de wind).
Mocht u vragen hebben dan horen wij het graag.

Vriendelijke groet,
Schoolteam Bs Wonderwijs