BELANGRIJK: Update nieuwbouw (mei 2019)

06 mei 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hoewel de bouw van de nieuwe school al ver is gevorderd, hebben wij toch slecht nieuws ontvangen over de definitieve opleverdatum. Het lukt de aannemer niet om het gebouw klaar te hebben voor de start van het nieuwe schooljaar. De problemen rondom de levering van het staal en de slechte weersomstandigheden in januari hebben gezorgd voor een vertraging van vier weken.

Start schooljaar
Om allerlei groepswisselingen te voorkomen, is er besloten dat er wordt gestart op één gezamenlijke locatie aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aangezien locatie Prinsenstraat de meeste ruimte heeft, zullen hier voor een periode van vier weken alle groepen gehuisvest worden. De gemeente Heerlen heeft busvervoer aangeboden om kinderen vanuit locatie Kloosterstraat naar locatie Prinsenstraat te brengen en te halen. Volgende week ontvangen alle ouders/verzorgers van locatie Kloosterstraat via het ouderportaal een intekenlijst.

Lesprogramma
Behalve enkele kleine aanpassingen aan het gebouw, is er ook al nagedacht over het tijdelijke programma tot aan de verhuizing. In principe wordt er in de eerste drie weken een normaal lesprogramma gehanteerd. In de week van 9 t/m 13 september is er sprake van een alternatief programma zodat de verhuizing en inrichting kan plaatsvinden.  Zo zal er op maandag 9 sep. een schoolreis voor alle groepen worden georganiseerd, vinden er op dinsdag en woensdag (10 en 11 sep.) allerlei creatieve workshops plaats en hebben alle kinderen donderdag en vrijdag (12 en 13 sep.) vrij van school (twee studiedagen). Op maandag 16 september starten alle kinderen in het nieuwe gebouw.

Vanwege het naar voren halen van de schoolreisdatum van het schooljaar 2019-2020, is er besloten de reeds geplande schoolreis van dit jaar een andere invulling te geven. Deze “educatieve schoolreis” in juni gaat wel door en wordt geheel door school betaald. Over deze schoolreis en de schoolreis van 9 september ontvangt u binnenkort informatie vanuit de units.


Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Directie bs Wonderwijs