Start nieuwbouw!

03 juli 2018

We gaan starten met de bouw van de nieuwe school (Brede Maatschappelijke Voorziening) aan de Auvermoerstraat/Monseigneur Feronlaan. Voor de bouwvakvakantie zal de bouwplaats worden ingericht, zodat de aannemer direct na de bouwvakvakantie met de bouw kan beginnen.

We zijn al een tijd bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening Hoensbroek Zuid, aan de Auvermoerstraat/Monseigneur Feronlaan in Nieuw Lotbroek. De bouw is afgelopen jaar uitgesteld, doordat we geen aannemer konden vinden die het gebouw kon realiseren met het geldbedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld. We hebben de gemeenteraad daarom gevraagd om een extra bedrag beschikbaar te stellen.

Van start!
Gelukkig heeft de gemeenteraad besloten om het extra bedrag beschikbaar te stellen voor de bouw van de BMV. We hebben inmiddels ook een goede aannemer gevonden die de bouw kan realiseren voor dit bedrag. Goed nieuws: want we kunnen dus van start met de bouw!

Planning
Voor de bouwvakvakantie zal de bouwplaats worden ingericht (er zullen hekken en keten worden geplaatst), zodat de aannemer direct na de zomervakantie met de echte bouw kan beginnen. De school zal uiterlijk 12 juli 2019 klaar zijn. We zullen u komend jaar op de hoogte houden over de ontwikkelingen van de bouw.

Gebouw
In het multifunctionele gebouw komt basisschool Wonderwijs, die ontstaat door samengaan van de scholen Hoensbroek-Zuid en de VoeŽgelsjtang. Er zullen ook een peuterspeelzaal,
voor- en naschoolse opvang, logopedie en verenigingen in gehuisvest worden. Het gebouw wordt gebruiksvriendelijk en zeer duurzaam.

In gesprek over uw wensen
We willen graag dat het gebouw, maar ook de buitenruimte rondom het gebouw, voldoet aan de wensen van toekomstige gebruikers en omwonenden. Daarom gaan we graag verder met u in gesprek over uw wensen en behoeften. Voor de buitenruimte worden nu schetsen uitgewerkt waarover we binnenkort (naar verwachting na de zomervakantie) met u willen overleggen. Ook over de huisvesting van de verenigingen en gebruikers van de toekomstige Brede Maatschappelijke Voorziening lopen er nu gesprekken. We willen namelijk dat u als toekomstige gebruiker tevreden bent met het eindresultaat.

Contact
Heeft u in de tussentijd al suggesties of heeft u een vraag over de BMV Hoensbroek Zuid? Stuur gerust een mailtje naar Osgebrook@heerlen.nl. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de BMV Hoensbroek Zuid? Kijk op www.heerlen.nl/osgebrook en www.facebook.com/osgebrook

(Brief gemeente)